Faber Inter Legal is samengesteld uit een dynamisch team van juristen met de nodige ervaring in verschillende rechtsgebieden, wat de garantie biedt voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. In een voortdurend veranderende juridische wereld besteden we veel aandacht aan de permanente bijscholing van elk lid van het kantoor, vennoten en medewerkers, in hun respectieve vakgebieden.

Advocaten-vennoten

Serge Dufrene

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 537 11 10
E-mail : s.dufrene@faberinter.be

Serge Dufrene behaalde zijn diploma aan de Université Libre de Bruxelles en is lid van de balie van Brussel sinds 1982.

Zijn loopbaan heeft zich ontwikkeld:

 • in het rechtsonderwijs:
  • hij was assistent aan de Université Libre de Bruxelles (van 1986 tot 2009);
  • hij was opleider in het kader van de permanente opleiding van magistraten, ingericht door het Ministerie van Justitie;
  • hij was professor in het kader van de cursussen van beroepsopleiding voor advocaten, georganiseerd door de Balie van Brussel.
 • in wetenschappelijke activiteiten:
  • hij is laureaat van twee wetenschappelijke prijzen: de prijs van het tijdschrift “Journal des Tribunaux” (1984) en de prijs Jean-Jacques Boels (1988);
  • hij was spreker in talrijke recyclages en wetenschappelijke congressen;
  • hij is auteur van talrijke publicaties.

Zijn dagelijkse praktijk beoefent hij op het gebied van het ondernemingsrecht, met inbegrip van intellectuele eigendomsrecht.

Zijn belangrijke ervaring als advocaat, als toegevoegd raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel en zijn ervaring als leraar van het Gerechtelijk recht zijn belangrijke troeven inzake complexe gerechtelijke procedures en arbitrage.

Zijn expertise is officieel erkend door de Raad van de Orde bij de Balie te Brussel, die hem heeft gemachtigd om zowel de titels van Specialist in de Intellectuele Eigendomsrechten als van Specialist in het Gerechtelijk Recht (burgerlijke- en handelsprocedures) te dragen. De combinatie van deze specialiteiten komt overeen met het Angelsaksische profiel van de IP Litigator.

Michel Forges

 

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)2 639 63 69
E-mail : m.forges@faberinter.be

Michel Forges is lid van de Brusselse Balie sinds 1982.  Michel is stichtend vennoot van Faber Inter Legal. Sedert september 2018 is Michel Stafhouder van de Orde Français des Avocats du Barreau de Bruxelles.

Michel is een erkend specialist in het beslag- en zekerheidsrecht. Hij is auteur van verscheidene publicaties en treedt in deze materies ook geregeld op als spreker. Hij is ook opgetreden als docent in het handels en vennootschapsrecht aan de Universiteit te Bergen. Hij is verder ook een voormalig assistent aan de rechtsfaculteit van de UCL en ere-plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Michel is erkend bemiddelaar en wordt regelmatig aangesteld als arbiter.

Michel verdedigt zowel particulieren als KMO’s en grote ondernemingen voor alle gerechten van het land.

Michel spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels.

Benjamin Daro

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 639 63 68
E-mail : b.daro@faberinter.be

Benjamin Daro is lid van de Brussels balie sinds 2008. In 2013 heeft hij Faber Inter Law Firm vervoegd.

 

Benjamin wordt voornamelijk geraadpleegd omwille van zijn goede kennis van het vastgoedrecht en het handelsrecht. Hij heeft daarenboven een goede kennis van het recht van ondernemingen in moeilijkheden.

Benjamin is ook geïnteresseerd in milieurechtkwesties.

Benjamin spreekt vloeiend Frans en Engels en beschikt over een passieve kennis van het Nederlands, het Spaans en het Italiaans.

Nicolas Houssiau

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 639 63 63
E-mail : n.houssiau@faberinter.be

Nicolas Houssiau is stichtend vennoot bij Faber Inter Legal en aangesloten bij de Brusselse Balie sedert 1999.

Na zijn rechtendiploma behaalde Nicolas ook een bijkomende master in het fiscaal recht aan de ULB, en een master in het boekhouden aan het Cooremans Instituut te Brussel.

Als specialist ter zake houdt Nicolas zich dan ook voornamelijk bezig met fiscaal en vennootschapsrecht.

Nicolas spreekt vloeiend Frans en Engels en kan zich prima behelpen in het Nederlands.

Tristan Krstic

« Negotiation and litigation can be compared to a chess game, combined to a poker game. One must anticipate the opponent’s reactions, guess his cards and his weaknesses and react fast, what is often stimulating and motivating. »
Advocaat partner
Tel. : + 32 (0)474 86 77 81
E-mail : t.krstic@faberinter.be

Tristan studeerde licentiaat in de rechten en in internationaal recht (magna cum laude) aan de ULB en startte zijn carrière aan de Balie van Brussel in 1999 binnen de associatie Afschrift. Begin 2021 stapte hij over naar FABER INTER. Hij behandelt voornamelijk zakenrecht.

Hij adviseert zijn cliënten geregeld op het vlak van distributiefranchise, handelsovereenkomsten, vennootschapsrecht en fiscaal recht (directe en indirecte fiscaliteit). Sinds het begin van zijn carrière begeleidde hij een honderdtal bedrijfsovernames en talrijke geschillen, met inbegrip voor scheidsgerechten.

Hij adviseert en vertegenwoordigt zijn cliënteel ook in vastgoedaangelegenheden (handelshuur, huur hoofdverblijfplaats, opstal, erfpacht …).

Hij verdedigt zijn cliënten te vuur en te zwaard, maar houdt steeds het hoofd koel en stelt de belangen van de klant altijd voorop. « Gerechtelijke procedures zijn vaak lang en onzeker ondanks alles. Wanneer ik vind dat er niet voldoende kansen zijn om te zaak te winnen, aarzel ik zeker niet om een klant te ontraden om een procedure op te starten ».

Dankzij zijn talenkennis adviseert Tristan vaak ondernemingen en particulieren die belangen hebben in Kroatië en in de andere landen van ex-Joegoslavië, evenals ondernemers van deze landen die een activiteit wensen op te starten in België.

Hij publiceerde talrijke artikelen in gespecialiseerde tijdschriften, voornamelijk in het domein van de fiscaliteit.

Tristan werkt in het Frans, in het Engels, Kroatisch en Servisch. Hij heeft ook een goede passieve kennis van het Sloveens en van het Nederlands.

Jean-François Michel

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)2 639 63 75
E-mail : jf.michel@faberinter.be

Jean-François vatte zijn carrière in 2000 aan in het departement IP/IT bij Linklaters. In 2001 trad hij toe tot het departement commercial van het kantoor De Wolf & Partners, waarvan hij in 2013 vennoot werd. Samen met Luc Stalars staat hij nationale en buitenlandse bedrijven bij en verleent hen advies bij hun dagelijkse activiteiten op alle mogelijke vlakken.

De focus van Jean-François ligt vooreerst bij het opstellen van contracten en bijstand bij operationele contracten, Belgische en buitenlandse gerechtelijke procedurevoering en (inter)nationale arbitrages. Hij legt zich toe op industriële -en commerciële projecten, servicecontracten (EPC, turnkey, maintenance), distributierecht, leasing, renting en commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Hij staat in voor een groot aantal commerciële gedingen.

Jean-François heeft een uitgebreide praktische ervaring in ondernemingen, waar hij regelmatig in-house juridische ondersteuning biedt.

Jean-François heeft eveneens belangrijke kennis opgedaan van het Franse recht, evenals van gereglementeerde bedrijfssectoren, zoals mededingingsrecht, leasing, energierecht, farmaceuticarecht en voedingsrecht. Hij is daarnaast bedreven in het sportrecht.

Sinds 1 juli 2015 vervoegde hij Crosslaw, een structuur die dicht bij zijn cliënten staat en hand in hand gaat met de ontwikkelingen in de juridische praktijk, IT en communicatietechnologieën.

Christine Sartini Vandenkerckhove

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 373 09 10
E-mail : chris.sartini@faberinter.be

Christine Sartini Vandenkerckhove studeerde rechten en economisch recht aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en werd in 1978 toegelaten tot de Brusselse balie. Christine is lid van de International Bar Association, waar zij een aantal jaren voorzitter was van het Civil Procedure Comittee voordat zij Director of the Legal Practice Section werd.

Zij heeft bijgedragen aan diverse publicaties en heeft talrijke conferenties op internationaal niveau op het gebied van justitie en handel voorgezeten en georganiseerd.

Christine is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Christine is lid van de Commission des Relations Internationales de l’Ordre français des avocats de Bruxelles, de Association belge des Femmes Chefs d’Entreprises, de Club Montgomery, de Cercle Chapel en de Cercle de Lorraine.

Christine werkt in het Frans, het Engels en het Nederlands.

Haar voorkeur gaat uit naar het vastgoedrecht, het verzekeringsrecht, het handelsrecht en het gerechtelijk recht.

Martin Van Beirs

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)477 31 50 98
E-mail : m.vanbeirs@faberinter.be
Martin studeerde af als licentiaat in de rechten (magna cum laude) aan de Université Libre de Bruxelles, en startte zijn advocatencarrière in 1984 in de associatie Liedekerke. In 1994 nam hij deel aan de oprichting van de associatie Afschrift, waar hij gedurende 25 jaar vennoot was. In 2021 stapt hij over naar Faber Inter.

Zijn voorkeursmaterie is het zakelijk recht en het fiscaal recht. Hij behandelt dagelijks dossiers inzake distributiefranchise, commerciële overeenkomsten en vennootschapsrecht. Ook adviseert hij zijn cliënten inzake directe en indirecte fiscaliteit, zowel in het kader van hun zakenleven als in het kader van hun vermogensorganisatie. Hij treedt op in het stadium van de raadpleging alsook in de administratieve en gerechtelijke procedures.

Martin doceert reeds bijna 30 jaar Vraagstukken Vennootschapsbelasting aan de Masteropleiding fiscaliteit van de Solvay Business School of Economics and Management. Hij gaf ook Vennootschapsrecht aan de Vereniging van Accountants en Boekhouders van België. Hij was gastspreker op verschillende colloquia over fiscaal recht, en naast de publicatie van artikelen betreffende de rechtsleer, leverde hij talrijke bijdragen aan juridische informatiebrieven.

Luc Stalars

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)2 639 63 71
E-mail : l.stalars@faberinter.be

Luc deelt de passie voor het beroep van zijn cliënten. Het is in het midden van hun professionele activiteit zij-aan-zij met de bedrijfsleiders dat hij samen met de operationele tak zijn kennis wenst te vergroten.

Het is vrij natuurlijk gegroeid dat hij zich in het commercieel recht gespecialiseerd heeft, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij staat in voor de procedurele kant van het verhaal, inclusief arbitrageprocedures.

Luc staat internationale –en Belgische vennootschappen van alle niveaus bij in hun alledaagse bezigheden. Hij is in het bijzonder gefascineerd door industriële projecten, commerciële contracten, tijdelijke rechtspersonen en huurcontracten.

Luc heeft eveneens een omvangrijke kennis verworven in het bouwrecht, het sociaal zekerheidsrecht en ondernemingsstrafrecht.

Vooraleer zich bij Crosslaw aan te sluiten, liep hij stage bij de stafhouder Pierre Legros. Hij stichtte nadien het samenwerkingsverband De Wolf & Partners. Na er 20 jaar te hebben gewerkt stopte hij er de samenwerking om deel te nemen aan een structuur die zich veel beter kan aanpassen aan de evolutie van de juridische praktijk en om dichter bij zijn cliënten te staan.

Luc is altijd actief aan de Balie geweest. Na lid te zijn geweest van de « Conférence du Jeune Barreau », werd hij verkozen voor de Raad van de Orde waar hij een mandaat uitoefende van 2006 tot 2009. Hij is tevens sinds het prille begin betrokken bij allerhande commissies. Heden ten dage vervult hij de functie van rechter bij de Tuchtraad van advocaten van het rechtsgebied van het Hof van beroep van Brussel.

Nicole Van Crombrugghe

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 373 09 10
E-mail : n.vancrombrugghe@faberinter.be

Nicole behaalde haar licentie in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en een bijkomend universitair Certificaat in het “bank- en financieel recht” (UCL, 2013). In 1977 werd zij toegelaten tot de Brusselse balie. Zij is tevens plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel.

Zij houdt zich voornamelijk bezig met commercieel contractenrecht en vennootschapsrecht en is actief op het vlak van fusies en overnames. Ze werkt voornamelijk op internationaal vlak.

Zij heeft bijgedragen aan diverse publicaties over vennootschaps- en handelsrecht en is een regelmatige spreker op seminaries en conferenties in verband met deze onderwerpen.

Nicole is lid van verschillende internationale verenigingen. Ze is met name lid van de Union Internationale des Avocats en is, na er verschillende functies te hebben bekleed, momenteel hoofdredacteur van de “Juriste International”. Ze is ook lid van de IBA, waarbij ze voorzitter was van het International Sales Committee, evenals van de Women on Board, de Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana en de European Women Lawyers Association, waarvan ze bestuurder en penningmeester was.

Nicole werkt in het Frans, het Engels, het Nederlands en het Italiaans. Ze heeft een passieve kennis van het Duits.

Geert Van Grieken

 

Advocaat partner
Tel. Brussel : +32 (0)2 639 63 62
Tel. Antwerpen : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be

Geert Van Grieken, stichtend lid van Faber Inter Legal, is advocaat sinds 2001.  Hij is lid van de Brusselse en van de Antwerpse Orde van Advocaten.

Geert studeerde aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en behaalde een aanvullende opleiding intellectuele eigendomsrechten aan de Université de Montpellier in Frankrijk.

Hij is tevens arbiter bij de Kamer voor Arbitrage en Bemiddeling en voltooide een postuniversitaire opleiding als curator.

Als beschikt Geert over een uitgebreide expertise in alle takken van het ondernemingsrecht.

Geert behandelt en pleit zowel in het Nederlands, het Frans als in het Engels.

Of counsel

Tamara Leclercq

Of Counsel
Tel : +32 (0)2 373 09 20
E-mail : t.leclercq@faberinter.be

Tamara is advocaat aan de Brusselse balie sinds 1988 en houdt zich voornamelijk bezig met het burgerlijk en handelsrecht (vastgoedrecht, contracten, vennootschappen, burgerlijke aansprakelijkheid).

Na haar kandidaturen te hebben volbracht aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel, studeerde ze af aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.).

Zij houdt zich regelmatig bezig met gerechtelijke procedures, maar heeft een voorkeur van meer consensuele methoden om conflicten op te lossen, met name dankzij een door haar gevolgde training in bemiddeling. De mens in conflict staat ook centraal in haar zorgen.

Ze heeft een actieve en passieve kennis van het Frans en het Engels, en een passieve kennis van het Nederlands en het Italiaans.

Medewerkers

Dietrich Bourguignon

Senior medewerker
Tel : +32 (0)2 639 63 78
E-mail : d.bourguignon@faberinter.be

Dietrich Bourguignon is in 2015 afgestudeerd aan de KU Leuven en is zijn carrière gestart aan de Balie te Brussel. Hier deed hij gedurende enkele jaren ervaring op in allerlei rechtsdomeinen bij verscheidene advocatenkantoren. Sinds begin 2019 is hij advocaat-medewerker bij het advocatenkantoor Faber Inter Legal waar hij zich voornamelijk toelegt op geschillenbeslechting, contracten-, invorderings- en insolventie-, alsook het ondernemings- en financieel recht.

In 2018 werd hij uitgeroepen als winnaar van de pleitwedstrijd van het Vlaams Pleitgenootschap. In datzelfde jaar werd hij erkend als bemiddelaar in burgerlijke- en handelszaken.

Hij is actief betrokken bij het leven aan de balie als Voorzitter van de JABkes (Jong Advocaten Brussel – Kring der Stagiairs) en bestuurslid van het Vlaams Pleitgenootschap (Jonge Balie Brussel).

Dietrich is Nederlandstalig en behandelt dossiers in het Nederlands, Frans en Engels.

Hani Madani

 

Advocaat
Tel : +32 (0)2 639 63 73
E-mail : h.madani@faberinter.be

Hani Madani studeerde aan de Université Libre de Bruxelles en behaalde in juni 2016 zijn master in de rechten. In oktober 2016 vervoegde hij het team van Faber Inter Legal. Tijdens zijn studies oriënteerde hij zich voornamelijk op het ondernemingsrecht, en meer specifiek op het vennootschapsrecht, het ondernemingsstrafrecht en het verbintenissenrecht in de ruime betekenis van het woord.

Hij heeft aldus een grondige kennis van het ondernemingsrecht verworven om deze vervolgens uit te breiden tot het zekerheidsrecht en het insolventierecht.

Hij heeft Faber Inter Legal vervoegd in 2016.

Hani spreekt Frans en Arabisch.

Hilde Palmers

 

Advocaat
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : h.palmers@faberinter.be

Hilde Palmers werd een eerste maal ingeschreven als advocaat bij de Brusselse Balie in 2001. Na een passage als bedrijfsjurist keerde zij in 2015 terug naar haar jeugdliefde, de advocatuur. Zij heeft zich ingeschreven aan de Antwerpse Balie en vervoegde het kantoor Faber Inter Legal.

Na haar rechtenstudies volgde Hilde bijkomende opleidingen in de fiscaliteit en in het sociaal recht.

Hilde spitst zich hoofdzakelijk toe op het vennootschapsrecht, het bouw- en vastgoedrecht. Zij kon inmiddels ook een bijzondere expertise opbouwen in geschillen betreffende de handelshuur.

Hilde spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Esteban Rozenwajn

Advocaat
Tel : +32 (0)473 20 72 76
E-mail : esteban.rozenwajn@faberinter.be

Esteban studeerde eerder af in psychologie. In 2020 voltooide hij zijn Master in rechten aan de Université Libre de Bruxelles (ULB) met een hoofdrichting in sociaal recht.

Naast zijn belangstelling voor het arbeidsrecht en het socialezekerheidsrecht, werkt hij in verschillende rechtsgebieden, zoals het handelsrecht, verbintenissenrecht en strafrecht.

Hij trad in januari 2021 in dienst bij Faber Inter Legal.

Esteban spreekt vloeiend Frans, Engels en Spaans.

Christopher Van Loo

Advocaat
Tel : +32(0)2 639 63 70
E-mail : c.vanloo@faberinter.be

Na het behalen van zijn bachelordiploma aan de Université Saint-Louis van Brussel,
vervolgde Christopher zijn opleiding in burgerlijk recht en strafrecht aan de Université Catholique de Louvain (UCL), waarvan hij in 2017 afstudeerde.

Met een sterke belangstelling voor het burgerlijk en strafrecht past hij zijn kennis toe op verschillende rechtsgebieden met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden, verbintenissenrecht en familierecht.

Hij trad in september 2018 in dienst bij Faber Inter Legal.

Christopher spreekt Frans, Engels, Zweeds en begrijpt Nederlands.

Audrey Van Himst

 

Senior advocaat
Tél : +32 (0)2 639 63 64
E-mail : a.vanhimst@faberinter.be

Audrey Van Himst is ingeschreven aan de Brusselse Balie en lid van het kantoor Faber Inter Legal sinds september 2010.

Na een bachelor aan de Katholieke Universiteit van Brussel, behaalde Audrey een master in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles.

Audrey is actief in verschillende rechtsgebieden met een voorkeur voor het ondernemingsrecht en het beslagrecht.

Audrey behandelt en pleit dossiers zowel in het Frans als in het Nederlands.

Jérôme Vanhomwegen

 

Senior advocaat
Tél : +32 (0)2 639 63 66
E-mail : j.vanhomwegen@faberinter.be

Jérôme Vanhomwegen vervoegde de Brusselse Balie in 2011.

Hij startte zijn carriere in een kantoor gespecialiseerd in faillissementscuratele.

Hij trad toe tot Faber Inter Legal in 2014.

Jérôme behaalde zijn Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2011.

Jérôme houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in de ruime zin, met een bijzondere belangstelling voor ondernemingen in moeilijkheden en voor procedures voor de invordering van schuldvorderingen.

Catherine Halkin

Advocaat
Tel. : +32 (0)2 639 63 74
E-mail : c.halkin@faberinter.be

Afgestudeerd met onderscheiding in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles in juni 1995 eveneens titularis van een bijzondere licentie in Economisch Recht behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1996, maakt Catherine sinds oktober 1996 deel uit van de Balie Brussel.

Zij legt haar focus voornamelijk op burgerlijke en handelsrechtelijke dossiers.

Zo maken het opstellen van besluiten, het pleiten, het opstellen/nazicht van algemene koops- of aannemingsvoorwaarden, het analyseren en/of aanpassen van handelsovereenkomsten (handelshuurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, agentuur- of franchiseovereenkomsten), zowel in het Frans als in het Nederlands, deel uit van haar dagelijkse praktijk.

In juni 2013 behaalde zij bovendien een ManaMa met onderscheiding in de Intellectuele Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In juni 2014 beëindigde zij met onderscheiding een aantal Creditvakken in ICT Law aan dezelfde universiteit.

In november 2015, voegde Catherine zich tot het departement “Handelsrecht” van het kantoor Crosslaw.

Staff

Jenny De Andres

Jenny DE ANDRES

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 61
E-mail : m.forges@faberinter.be

Sophie Janssens

Sophie Janssens

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 76
E-mail : s.janssens@faberinter.be

Lauren Fly

Lauren FLY

Assistant
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be

Christel Liégeois

Christel LIEGEOIS

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 60
E-mail : n.houssiau@faberinter.be

Liselotte Herbots

Liselotte HERBOTS

Assistant
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be