Faber Inter Legal is samengesteld uit een dynamisch team van juristen met de nodige ervaring in verschillende rechtsgebieden, wat de garantie biedt voor een hoge kwaliteit van dienstverlening. In een voortdurend veranderende juridische wereld besteden we veel aandacht aan de permanente bijscholing van elk lid van het kantoor, vennoten en medewerkers, in hun respectieve vakgebieden.

Advocaten-vennoten

Eric Boon

 

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : e.boon@faberinter.be

Eric Boon werd ingeschreven als advocaat bij de Antwerpse Balie op 11 september 1999.

Sinds 2008 is hij vennoot bij Faber Inter Law Firm.

Eric praktiseert met passie het burgerlijk en familiaal recht doch is vooral gekend als specialist in het strafrecht. Dit zowel voor daders als voor slachtoffers.

Omwille van zijn doorgedreven kennis van de wetgeving inzake internering werd Eric gevraagd deel uit te maken van de Commissie tot Bescherming van de Maatschappij waarvoor hij zich tot op heden met veel engagement inzet.

Eric spreekt vloeiend Nederlands, Engels en Frans.

Michel Forges

 

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)2 639 63 69
E-mail : m.forges@faberinter.be

Michel Forges is lid van de Brusselse Balie sinds 1982.  Michel is stichtend vennoot van Faber Inter Legal. Sedert september 2018 is Michel Stafhouder van de Orde Français des Avocats du Barreau de Bruxelles.

Michel is een erkend specialist in het beslag- en zekerheidsrecht. Hij is auteur van verscheidene publicaties en treedt in deze materies ook geregeld op als spreker. Hij is ook opgetreden als docent in het handels en vennootschapsrecht aan de Universiteit te Bergen. Hij is verder ook een voormalig assistent aan de rechtsfaculteit van de UCL en ere-plaatsvervangend rechter in de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Michel is erkend bemiddelaar en wordt regelmatig aangesteld als arbiter.

Michel verdedigt zowel particulieren als KMO’s en grote ondernemingen voor alle gerechten van het land.

Michel spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels.

Serge Dufrene

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 537 11 10
E-mail : s.dufrene@faberinter.be

Serge Dufrene behaalde zijn diploma aan de Université Libre de Bruxelles en is lid van de balie van Brussel sinds 1982 en lid van de balie van Parijs vanaf 2009.

Zijn loopbaan heeft zich ontwikkeld:

 • in het rechtsonderwijs:
  • hij was assistent aan de Université Libre de Bruxelles (van 1986 tot 2009);
  • hij was opleider in het kader van de permanente opleiding van magistraten, ingericht door het Ministerie van Justitie;
  • hij was professor in het kader van de cursussen van beroepsopleiding voor advocaten, georganiseerd door de Balie van Brussel.
 • in wetenschappelijke activiteiten:
  • hij is laureaat van twee wetenschappelijke prijzen: de prijs van het tijdschrift “Journal des Tribunaux” (1984) en de prijs Jean-Jacques Boels (1988);
  • hij was spreker in talrijke recyclages en wetenschappelijke congressen;
  • hij is auteur van talrijke publicaties.

Zijn dagelijkse praktijk beoefent hij op het gebied van het ondernemingsrecht, met inbegrip van intellectuele eigendomsrecht.

Zijn belangrijke ervaring als advocaat, als toegevoegd raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel en zijn ervaring als leraar van het Gerechtelijk recht zijn belangrijke troeven inzake complexe gerechtelijke procedures en arbitrage.

Nicolas Houssiau

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 639 63 63
E-mail : n.houssiau@faberinter.be

Nicolas Houssiau is stichtend vennoot bij Faber Inter Legal en aangesloten bij de Brusselse Balie sedert 1999.

Na zijn rechtendiploma behaalde Nicolas ook een bijkomende master in het fiscaal recht aan de ULB, en een master in het boekhouden aan het Cooremans Instituut te Brussel.

Als specialist ter zake houdt Nicolas zich dan ook voornamelijk bezig met fiscaal en vennootschapsrecht.

Nicolas spreekt vloeiend Frans en Engels en kan zich prima behelpen in het Nederlands.

Jean-François Michel

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)2 639 63 75
E-mail : jf.michel@faberinter.be

Jean-François vatte zijn carrière in 2000 aan in het departement IP/IT bij Linklaters. In 2001 trad hij toe tot het departement commercial van het kantoor De Wolf & Partners, waarvan hij in 2013 vennoot werd. Samen met Luc Stalars staat hij nationale en buitenlandse bedrijven bij en verleent hen advies bij hun dagelijkse activiteiten op alle mogelijke vlakken.

De focus van Jean-François ligt vooreerst bij het opstellen van contracten en bijstand bij operationele contracten, Belgische en buitenlandse gerechtelijke procedurevoering en (inter)nationale arbitrages. Hij legt zich toe op industriële -en commerciële projecten, servicecontracten (EPC, turnkey, maintenance), distributierecht, leasing, renting en commerciële samenwerkingsovereenkomsten. Hij staat in voor een groot aantal commerciële gedingen.

Jean-François heeft een uitgebreide praktische ervaring in ondernemingen, waar hij regelmatig in-house juridische ondersteuning biedt.

Jean-François heeft eveneens belangrijke kennis opgedaan van het Franse recht, evenals van gereglementeerde bedrijfssectoren, zoals mededingingsrecht, leasing, energierecht, farmaceuticarecht en voedingsrecht. Hij is daarnaast bedreven in het sportrecht.

Sinds 1 juli 2015 vervoegde hij Crosslaw, een structuur die dicht bij zijn cliënten staat en hand in hand gaat met de ontwikkelingen in de juridische praktijk, IT en communicatietechnologieën.

Christine Sartini Vandenkerckhove

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 373 09 10
E-mail : chris.sartini@faberinter.be

Christine Sartini Vandenkerckhove studeerde rechten en economisch recht aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en werd in 1978 toegelaten tot de Brusselse balie. Christine is lid van de International Bar Association, waar zij een aantal jaren voorzitter was van het Civil Procedure Comittee voordat zij Director of the Legal Practice Section werd.

Zij heeft bijgedragen aan diverse publicaties en heeft talrijke conferenties op internationaal niveau op het gebied van justitie en handel voorgezeten en georganiseerd.

Christine is erkend bemiddelaar in burgerlijke en handelszaken.

Christine is lid van de Commission des Relations Internationales de l’Ordre français des avocats de Bruxelles, de Association belge des Femmes Chefs d’Entreprises, de Club Montgomery, de Cercle Chapel en de Cercle de Lorraine.

Christine werkt in het Frans, het Engels en het Nederlands.

Haar voorkeur gaat uit naar het vastgoedrecht, het verzekeringsrecht, het handelsrecht en het gerechtelijk recht.

Luc Stalars

Advocaat partner
Tel. : +32 (0)2 639 63 71
E-mail : l.stalars@faberinter.be

Luc deelt de passie voor het beroep van zijn cliënten. Het is in het midden van hun professionele activiteit zij-aan-zij met de bedrijfsleiders dat hij samen met de operationele tak zijn kennis wenst te vergroten.

Het is vrij natuurlijk gegroeid dat hij zich in het commercieel recht gespecialiseerd heeft, zowel op nationaal als internationaal niveau. Hij staat in voor de procedurele kant van het verhaal, inclusief arbitrageprocedures.

Luc staat internationale –en Belgische vennootschappen van alle niveaus bij in hun alledaagse bezigheden. Hij is in het bijzonder gefascineerd door industriële projecten, commerciële contracten, tijdelijke rechtspersonen en huurcontracten.

Luc heeft eveneens een omvangrijke kennis verworven in het bouwrecht, het sociaal zekerheidsrecht en ondernemingsstrafrecht.

Vooraleer zich bij Crosslaw aan te sluiten, liep hij stage bij de stafhouder Pierre Legros. Hij stichtte nadien het samenwerkingsverband De Wolf & Partners. Na er 20 jaar te hebben gewerkt stopte hij er de samenwerking om deel te nemen aan een structuur die zich veel beter kan aanpassen aan de evolutie van de juridische praktijk en om dichter bij zijn cliënten te staan.

Luc is altijd actief aan de Balie geweest. Na lid te zijn geweest van de « Conférence du Jeune Barreau », werd hij verkozen voor de Raad van de Orde waar hij een mandaat uitoefende van 2006 tot 2009. Hij is tevens sinds het prille begin betrokken bij allerhande commissies. Heden ten dage vervult hij de functie van rechter bij de Tuchtraad van advocaten van het rechtsgebied van het Hof van beroep van Brussel.

Nicole Van Crombrugghe

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 373 09 10
E-mail : n.vancrombrugghe@faberinter.be

Nicole behaalde haar licentie in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en een bijkomend universitair Certificaat in het “bank- en financieel recht” (UCL, 2013). In 1977 werd zij toegelaten tot de Brusselse balie. Zij is tevens plaatsvervangend raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel.

Zij houdt zich voornamelijk bezig met commercieel contractenrecht en vennootschapsrecht en is actief op het vlak van fusies en overnames. Ze werkt voornamelijk op internationaal vlak.

Zij heeft bijgedragen aan diverse publicaties over vennootschaps- en handelsrecht en is een regelmatige spreker op seminaries en conferenties in verband met deze onderwerpen.

Nicole is lid van verschillende internationale verenigingen. Ze is met name lid van de Union Internationale des Avocats en is, na er verschillende functies te hebben bekleed, momenteel hoofdredacteur van de “Juriste International”. Ze is ook lid van de IBA, waarbij ze voorzitter was van het International Sales Committee, evenals van de Women on Board, de Associazione Internazionale Giuristi di Lingua Italiana en de European Women Lawyers Association, waarvan ze bestuurder en penningmeester was.

Nicole werkt in het Frans, het Engels, het Nederlands en het Italiaans. Ze heeft een passieve kennis van het Duits.

Geert Van Grieken

 

Advocaat partner
Tel. Brussel : +32 (0)2 639 63 62
Tel. Antwerpen : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be

Geert Van Grieken, stichtend lid van Faber Inter Legal, is advocaat sinds 2001.  Hij is lid van de Brusselse en van de Antwerpse Orde van Advocaten.

Geert studeerde aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en behaalde een aanvullende opleiding intellectuele eigendomsrechten aan de Université de Montpellier in Frankrijk.

Hij is tevens arbiter bij de Kamer voor Arbitrage en Bemiddeling en voltooide een postuniversitaire opleiding als curator.

Als beschikt Geert over een uitgebreide expertise in alle takken van het ondernemingsrecht.

Geert behandelt en pleit zowel in het Nederlands, het Frans als in het Engels.

Olivier Van Herstraeten

 

Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 639 63 72
E-mail : o.vanherstraeten@faberinter.be

Na een carrière als advocaat gespecialiseerd in het vennootschap- en fiscaal recht heeft Olivier een aantal jaren verschillende managementfuncties uitgeoefend in financiële en industriële bedrijven als e en industriële bedrijven als en Hoofd juridische, fiscale en/of compliance zaken. Olivier verliet de privé-sector om vennoot te worden van Faber Inter Legal in April 2018.

Olivier is licenciaat in de rechten (UCL) waar hij verschillende jaren docent in het fiscaal recht is geweest. Hij behaalde eveneens een bijkomende licentie in het economish recht (ULB) en een diploma in het fiscaal recht (ESSF). Olivier was lid van de Raad van bestuur van de bedrijfsjuristen van 2016 tot 2018.

Olivier is gespecialiseerd in het ondernemingsrecht in het algemeen met een grondige kennis van het vennootschaprecht, fiscaal recht en contractenrecht.Hij heeft een goeie kennis van het financieel strafrecht en van alle aspecten van compliance binnen de onderneming (Code of Conduct, Risk mapping, procedures …). Olivier is ook in staat de implementatie van ondernemingsprojecten te begeleiden en/of uw interne kader te versterken in het kader van een opdracht als legal/management interim.

Olivier spreekt vloeiend Frans, Nederlands en Engels.

Francis Vanhoonacker

Advocaat partner
Tel : + 32 (0)56 21 29 00
E-mail : f.vanhoonacker@faberinter.be

Francis Vanhoonacker is Licentiaat in de Rechten, gegradueerd in de Fiscale Wetenschappen
aan aan de E.H.S.A.L. te Brussel en Licenciaat in het Notariaat aan de VUB. Hij is sinds 1987 advocaat in het kantoor Lafili&Van Crombrugghe (later LVP LAW) te Brussel, en richtte in 1999 het kantoor in Kortrijk op.

Vanuit een fiscale invalshoek is hij gespecialiseerd in het opstellen van commerciële contracten, waaronder M&A contracten en het vennootschappenrecht. Hij werkt in het Nederlands, Frans en Engels.

Hij is spreker op seminaries van Infotopics en VOKA. Hij gaf ook gastcolleges fiscaal recht aan de European University of Brussels. Hij is lid van het internationaal advocatennetwerk LEGUS LAW.

Of counsel

Tamara Leclercq

Of Counsel
Tel : +32 (0)2 373 09 20
E-mail : t.leclercq@faberinter.be

Tamara is advocaat aan de Brusselse balie sinds 1988 en houdt zich voornamelijk bezig met het burgerlijk en handelsrecht (vastgoedrecht, contracten, vennootschappen, burgerlijke aansprakelijkheid).

Na haar kandidaturen te hebben volbracht aan de Facultés Universitaires Saint-Louis te Brussel, studeerde ze af aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.).

Zij houdt zich regelmatig bezig met gerechtelijke procedures, maar heeft een voorkeur van meer consensuele methoden om conflicten op te lossen, met name dankzij een door haar gevolgde training in bemiddeling. De mens in conflict staat ook centraal in haar zorgen.

Ze heeft een actieve en passieve kennis van het Frans en het Engels, en een passieve kennis van het Nederlands en het Italiaans.

Philippe Vande Casteele

 

Of Counsel
Tel : +32 (0)475 64 82 76

Philippe Vande Casteele werd ingeschreven als advocaat bij de Antwerpse Balie op 22 februari 1999.

Hij studeerde af als licentiaat burgerlijk ingenieur en handelsingenieur alvorens zijn rechtenstudies af te ronden. In 2015 behaalde hij tevens een doctoraat in de rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven.

Philippe is een erkend specialist in grondwettelijk en administratief recht maar ook mensenrechten en milieurecht zijn voor hem bekend terrein.

Philippe spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Engels en Duits.

Medewerkers

Laurie Boribon

Advocaat
Tel : +32 (0)2 373 09 10
E-mail : l.boribon@fabertinter.be

Laurie is in 2017 afgestudeerd van de Vrije Universiteit van Brussel (ULB) en behaalde een Master’s degree in 2018 in het Intellectuele eigendomsrecht en Informatierecht aan de King’s College in Londen.

Tijdens haar universitaire cursus voltooide ze een stage bij het Hof van Beroep te Brussel.

Laurie werd in 2019 lid van de Brusselse Balie.

Binnen Praetica is haar praktijk gecentreerd rond handelsrecht en Intellectueel eigendomsrecht.

Ze spreekt Frans en Engels en heeft een pratische kennis van het Nederlands.

Benjamin Daro

 

Advocaat
Tel : +32 (0)2 639 63 68
E-mail : b.daro@faberinter.be

Benjamin Daro is lid van de Brussels balie sinds 2008. In 2013 heeft hij Faber Inter Law Firm vervoegd.

 

Benjamin wordt voornamelijk geraadpleegd omwille van zijn goede kennis van het vastgoedrecht en het handelsrecht. Hij heeft daarenboven een goede kennis van het recht van ondernemingen in moeilijkheden.

Benjamin is ook geïnteresseerd in milieurechtkwesties.

Benjamin spreekt vloeiend Frans en Engels en beschikt over een passieve kennis van het Nederlands, het Spaans en het Italiaans.

Anne-Catherine De Munnynck

 

Advocaat
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : ac.demunnyck@faberinter.be

Anne-Catherine De Munnynck vervoegde de Antwerpse Balie in 2011 en trad datzelfde jaar toe tot het advocatenkantoor Faber Inter Legal.

Anne-Catherine studeerde aan de universiteiten van Antwerpen en Berlijn. In 2010 behaalde zij een master Human Ressource Management aan de Antwerp Management School (2010).

Zij staat cliënten bij in alle aspecten van het ondernemingsrecht en vastgoedrecht. Daarnaast ontwikkelde Anne-Catherine een bijzondere interesse voor het medisch recht.

Anne-Catherine schrijft en spreekt vloeiend Nederlands, Engels, Frans en Duits.

Sam De Nyn

 

Advocaat
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : s.denyn@faberinter.be

Sam De Nyn vervoegde de Antwerpse Balie in 2016 als lid van Faber Inter Legal.

Sam studeerde aan de universiteiten van Antwerpen en Leuven en volgde nog een bijkomende postacademische opleiding tot curator-vereffenaar.

Sam staat cliënten bij in alle takken van het ondernemingsrecht, met een bijzondere focus op het insolventie-, vennootschaps- en energierecht.

Sam schrijft en spreekt vloeiend Nederlands, Frans en Engels.

Anne Fallon

 

Advocaat
Tel : +32 (0)2 373 09 10
E-mail : a.fallon@faberinter.be

Anne is doctor in de rechten van de Université Catholique de Louvain (UCL) en lid van de Franse Orde van Advocaten van Brussel.

Haar expertise strekt zich uit van conflictbeheersing in verscheidene gebieden van het burgerlijk recht, in het bijzonder het internationaal privaatrecht.

Anne is tweetalig Frans-Nederlands en spreekt vloeiend Engels.

Hani Madani

 

Advocaat
Tel : +32 (0)2 639 63 73
E-mail : h.madani@faberinter.be

Hani Madani studeerde aan de Université Libre de Bruxelles en behaalde in juni 2016 zijn master in de rechten. In oktober 2016 vervoegde hij het team van Faber Inter Legal. Tijdens zijn studies oriënteerde hij zich voornamelijk op het ondernemingsrecht, en meer specifiek op het vennootschapsrecht, het ondernemingsstrafrecht en het verbintenissenrecht in de ruime betekenis van het woord.

Hij heeft aldus een grondige kennis van het ondernemingsrecht verworven om deze vervolgens uit te breiden tot het zekerheidsrecht en het insolventierecht.

Hij heeft Faber Inter Legal vervoegd in 2016.

Hani spreekt Frans en Arabisch.

Cédric Malherbe

 

Advocaat
Tel : +32 (0)2 639 63 65
E-mail : c.malherbe@faberinter.be

Cédric is ingeschreven bij de Brusselse Balie sinds 2003. Na werkzaam te zijn geweest in kantoren die actief zijn op het vlak van het ondernemingsrecht, is hij toegetreden tot Faber Inter Legal in 2016.

Cédric is ook lid van de commissie handelsrecht bij de Franstalige Orde van Advocaten aan de Balie van Brussel.

Hij is licentiaat in de rechten (UCL) en behaalde in 1999 een LLM-diploma in Internationaal en Vergelijkend Recht aan de Southern Methodist University (Dallas, Texas).

Cédric is werkzaam op het vlak van het vennootschapsrecht, non-profit organisaties en stichtingen, alsook in het handelsrecht.

Hij spreekt Frans en Engels.

Hilde Palmers

 

Advocaat
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : h.palmers@faberinter.be

Hilde Palmers werd een eerste maal ingeschreven als advocaat bij de Brusselse Balie in 2001. Na een passage als bedrijfsjurist keerde zij in 2015 terug naar haar jeugdliefde, de advocatuur. Zij heeft zich ingeschreven aan de Antwerpse Balie en vervoegde het kantoor Faber Inter Legal.

Na haar rechtenstudies volgde Hilde bijkomende opleidingen in de fiscaliteit en in het sociaal recht.

Hilde spitst zich hoofdzakelijk toe op het vennootschapsrecht, het bouw- en vastgoedrecht. Zij kon inmiddels ook een bijzondere expertise opbouwen in geschillen betreffende de handelshuur.

Hilde spreekt vloeiend Nederlands, Frans, Duits en Engels.

Audrey Van Himst

 

Advocaat
Tél : +32 (0)2 639 63 64
E-mail : a.vanhimst@faberinter.be

Audrey Van Himst is ingeschreven aan de Brusselse Balie en lid van het kantoor Faber Inter Legal sinds september 2010.

Na een bachelor aan de Katholieke Universiteit van Brussel, behaalde Audrey een master in de rechten aan de Université Libre de Bruxelles.

Audrey is actief in verschillende rechtsgebieden met een voorkeur voor het ondernemingsrecht en het beslagrecht.

Audrey behandelt en pleit dossiers zowel in het Frans als in het Nederlands.

Jérôme Vanhomwegen

 

Advocaat
Tél : +32 (0)2 639 63 66
E-mail : j.vanhomwegen@faberinter.be

Jérôme Vanhomwegen vervoegde de Brusselse Balie in 2011.

Hij startte zijn carriere in een kantoor gespecialiseerd in faillissementscuratele.

Hij trad toe tot Faber Inter Legal in 2014.

Jérôme behaalde zijn Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2011.

Jérôme houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in de ruime zin, met een bijzondere belangstelling voor ondernemingen in moeilijkheden en voor procedures voor de invordering van schuldvorderingen.

Christopher Van Loo

Advocaat
Tel : +32(0)2 639 63 70
E-mail : c.vanloo@faberinter.be

Na het behalen van zijn bachelordiploma aan de Université Saint-Louis van Brussel,
vervolgde Christopher zijn opleiding in burgerlijk recht en strafrecht aan de Université Catholique de Louvain (UCL), waarvan hij in 2017 afstudeerde.

Met een sterke belangstelling voor het burgerlijk en strafrecht past hij zijn kennis toe op verschillende rechtsgebieden met betrekking tot ondernemingen in moeilijkheden, verbintenissenrecht en familierecht.

Hij trad in september 2018 in dienst bij Faber Inter Legal.

Christopher spreekt Frans, Engels, Zweeds en begrijpt Nederlands.

Catherine Halkin

Advocaat
Tel. : +32 (0)2 639 63 74
E-mail : c.halkin@faberinter.be

Afgestudeerd met onderscheiding in de Rechten aan de Université Libre de Bruxelles in juni 1995 eveneens titularis van een bijzondere licentie in Economisch Recht behaald aan de Vrije Universiteit Brussel in juni 1996, maakt Catherine sinds oktober 1996 deel uit van de Balie Brussel.

Zij legt haar focus voornamelijk op burgerlijke en handelsrechtelijke dossiers.

Zo maken het opstellen van besluiten, het pleiten, het opstellen/nazicht van algemene koops- of aannemingsvoorwaarden, het analyseren en/of aanpassen van handelsovereenkomsten (handelshuurovereenkomsten, aannemingsovereenkomsten, agentuur- of franchiseovereenkomsten), zowel in het Frans als in het Nederlands, deel uit van haar dagelijkse praktijk.

In juni 2013 behaalde zij bovendien een ManaMa met onderscheiding in de Intellectuele Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven. In juni 2014 beëindigde zij met onderscheiding een aantal Creditvakken in ICT Law aan dezelfde universiteit.

In november 2015, voegde Catherine zich tot het departement “Handelsrecht” van het kantoor Crosslaw.

Staff

Jenny De Andres

Jenny DE ANDRES

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 61
E-mail : m.forges@faberinter.be

Sophie Janssens

Sophie Janssens

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 76
E-mail : s.janssens@faberinter.be

Nathalie Van Holsbeeck

Assistant
Tel : +32(0)2 373.09.10
E-mail : n.vanholsbeeck@faberinter.be

Lauren Fly

Lauren FLY

Assistant
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be

Christel Liégeois

Christel LIEGEOIS

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 60
E-mail : n.houssiau@faberinter.be

Rhainey Zahoer

Rhainey Zahoer

Assistant
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be

Liselotte Herbots

Liselotte HERBOTS

Assistant
Tel : +32 (0)3 887 34 05
E-mail : g.vangrieken@faberinter.be

Katty Van Gansbeke

Katty Van Gansbeke

Assistant
Tel : +32 (0)2 639 63 77
E-mail : k.vangansbeke@faberinter.be