Advocaat partner
Tel : +32 (0)2 537 11 10
E-mail : s.dufrene@faberinter.be

Serge Dufrene behaalde zijn diploma aan de Université Libre de Bruxelles en is lid van de balie van Brussel sinds 1982.

Zijn loopbaan heeft zich ontwikkeld:

 • in het rechtsonderwijs:
  • hij was assistent aan de Université Libre de Bruxelles (van 1986 tot 2009);
  • hij was opleider in het kader van de permanente opleiding van magistraten, ingericht door het Ministerie van Justitie;
  • hij was professor in het kader van de cursussen van beroepsopleiding voor advocaten, georganiseerd door de Balie van Brussel.
 • in wetenschappelijke activiteiten:
  • hij is laureaat van twee wetenschappelijke prijzen: de prijs van het tijdschrift “Journal des Tribunaux” (1984) en de prijs Jean-Jacques Boels (1988);
  • hij was spreker in talrijke recyclages en wetenschappelijke congressen;
  • hij is auteur van talrijke publicaties.

Zijn dagelijkse praktijk beoefent hij op het gebied van het ondernemingsrecht, met inbegrip van intellectuele eigendomsrecht.

Zijn belangrijke ervaring als advocaat, als toegevoegd raadsheer bij het Hof van Beroep te Brussel en zijn ervaring als leraar van het Gerechtelijk recht zijn belangrijke troeven inzake complexe gerechtelijke procedures en arbitrage.

Zijn expertise is officieel erkend door de Raad van de Orde bij de Balie te Brussel, die hem heeft gemachtigd om zowel de titels van Specialist in de Intellectuele Eigendomsrechten als van Specialist in het Gerechtelijk Recht (burgerlijke- en handelsprocedures) te dragen. De combinatie van deze specialiteiten komt overeen met het Angelsaksische profiel van de IP Litigator.