Onze praktijkgebieden

 

Ons kantoor beschikt over een expertise die gebaseerd is zowel op een grondige kennis van het recht als op een regelmatig optreden bij Hoven en rechtbanken evenals in alternatieve geschillenbeslechtingsprocedures. Dit maakt een globaal, pragmatisch en efficiënt beheer van dossiers mogelijk.
Onze expertise is opgebouwd rond een aantal fundamentele assen die verband houden met het ondernemingsrecht in het algemeen en met bepaalde specifieke domeinen, te weten :

 1. Handelsrecht en ondernemingsrecht
 2. Contractenrecht en distributie-, handelsagentuur- en franchiserecht
 3. Vennootschaps- en rechtspersonenrecht
 4. Beheer van geschillen (gerechtelijke procedures, arbitrage en bemiddeling)
 5. Recht van ondernemingen in moeilijkheden, beslagrecht en zekerheidsrecht
 6. Fiscaal recht
 7. Internationaal privaatrecht
 8. Intellectuele eigendomsrechten
 9. Vastgoed, huur – en bouwrecht
 10. Onderneminsstrafrecht
 11. Arbeidsrecht en sociale zekerheid
 12. Grondwettelijk recht en bestuursrecht
 13. Energierecht
 14. Medisch en Ziekenhuisrecht
 15. Tuchtrecht en deontologische kwesties
 16. Successierecht
 17. Bank- en Financieel recht

Onze klanten zijn bedrijven (beursgenoteerde bedrijven, start-ups en KMO’s) en particulieren (bedrijfsmanagers en consumenten).
Onze lichte en flexibele kostenstructuur stelt ons in staat ons aan te passen aan de behoeften en mogelijkheden van onze klanten. Deze kostenstructuur maakt een gepersonaliseerde ondersteuning mogelijk met een hoge toegevoegde waarde, vooral voor managers en bedrijfsjuristen, dankzij de ondersteuning van ervaren advocaten met kennis van de bedrijfswereld.

“We begeleiden ondernemers ook in moeilijkere tijden (inbeslagnames, gerechtelijke reorganisatie, vereffeningen).”