Internationaal privaatrecht

Het internationaal privaatrecht omvat alle regels die van toepassing zijn op de betrekkingen van natuurlijke of rechtspersonen van verschillende nationaliteiten en heeft als doel wetsconflicten die uit hun betrekkingen voortvloeien, op te lossen. Het internationaal privaatrecht bevat met name regels om te bepalen welke rechterlijke instantie bevoegd is om geschillen te beslechten, welk recht van toepassing is op hun betrekkingen en om de erkenning en tenuitvoerlegging te verkrijgen van buitenlandse beslissingen op het nationale grondgebied of van nationale beslissingen op buitenlandse grondgebieden.

Faber Inter Legal heeft een uitgebreide expertise opgebouwd in het internationaal privaatrecht, zowel in het onderhandelen, opstellen en analyseren van internationale overeenkomsten (verkoop, handelsagentuur, distributie, …) als in het beslechten van geschillen die ontstaan in verband met deze overeenkomsten, maar ook in het personenrecht en meer bepaald in erfrechtelijke materies.

Of het nu gaat om bijstand bij het uitstippelen van internationale juridische en commerciële strategieën of de beslechting van geschillen die buitenlandse aspecten bevatten, zijn ervaren advocaten in staat om u te begeleiden in het kader van uw internationale betrekkingen op het gebied van:

  • Opstellen van contracten op maat
  • Analyse van de belangen die in bestaande overeenkomsten aan de orde worden gesteld met betrekking tot de bepaling van het toepasselijke recht en het bevoegde gerecht
  • Vaststelling van de procedurele strategie, rekening houdend met de buitenlandse aspecten van het geschil
  • Analyse van de problemen en risico’s die gepaard gaan met de toepassing van buitenlands recht
  • Procedure voor de erkenning en tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen (exequatur).

Christine Sartini Vandenkerckhove

    Advocaat partner Tel : +32 (0)2 373 09 10 E-mail : chris.sartini@faberinter.be Christine Sartini Vandenkerckhove studeerde rechten en economisch recht aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en werd in 1978 toegelaten tot de Brusselse balie....

Nicole Van Crombrugghe

    Advocaat partner Tel : +32 (0)2 373 09 10 E-mail : n.vancrombrugghe@faberinter.be Nicole behaalde haar licentie in de rechten aan de Université Catholique de Louvain (U.C.L.) en een bijkomend universitair Certificaat in het “bank- en financieel recht”...

Tamara Leclercq

Of Counsel Tel : +32 (0)2 373 09 20 E-mail : t.leclercq@faberinter.be Tamara is advocaat aan de Brusselse balie sinds 1988 en houdt zich voornamelijk bezig met het burgerlijk en handelsrecht (vastgoedrecht, contracten, vennootschappen, burgerlijke aansprakelijkheid)....