Senior advocaat
Tél : +32 (0)2 639 63 66
E-mail : j.vanhomwegen@faberinter.be

Jérôme Vanhomwegen vervoegde de Brusselse Balie in 2011.

Hij startte zijn carriere in een kantoor gespecialiseerd in faillissementscuratele.

Hij trad toe tot Faber Inter Legal in 2014.

Jérôme behaalde zijn Master in de rechten aan de Université Catholique de Louvain in 2011.

Jérôme houdt zich bezig met het ondernemingsrecht in de ruime zin, met een bijzondere belangstelling voor ondernemingen in moeilijkheden en voor procedures voor de invordering van schuldvorderingen.